top of page
Video Camera Lens

האקתונים

בנייה וליווי של תהליכי יזמות מהירים

Light Bulb

אפיון וארגון תהליכי יזמות מהירים בארגון

 • איתור האתגרים לתהליך

 • התאמת התהליך לארגון

 • הוצאת ״קול קורא״ ליזמים

 • הגדרת קריטריונים למיזמים 

 • מיון רעיונות משתתפים

 • בניית צוותים

 • איתור והדרכת מומחים ומנטורים

 • העברת תכנים מעולמות היזמות והחדשנות למשתתפים

 • התאמת מערכות טכנלוגיות תומכות לתהליך

 • ניהול אירוע היזמות 

 • אפיון אופן השיפוט

 • הדרכת שופטים

תהליך מובנה ומסודר הוא תהליך שיכול להיות מהיר

bottom of page