top of page
59F47696-A8E7-48FB-93F2-C0B055095391.jpg

הפרויקטים שנעשים בסטודיו הם מגוונים אבל כולם סביב עולמות החדשנות והחשיבה העיצובית

האקתון בנושא פתרונות לאנשים על הספקטרום האוטיסטי

במסגרת ההאקתון אופיין תהליך עבודה ייחודי להאקתון שמשלב תכנים וכלים מעולמות החשיבה העיצובית והיזמות.

אופיינו כלים טכנולגיים לליווי ההאקתון עוד משלב הרישום ודרך תהליך ההעלאת הרעיונות, אישורם וההתקדמות בתוך ההאקתון עצמו.

תהליך המיון הרפואי למלש״ב בצה״ל

תהליך שהחל בזיקוק האתגר איתו מתמודד ענף מיון רפואי בצה״ל עם מיון ושיבוץ מלש״ב בתהליך הגיוס לצה״ל באמצעות מחקר, שאילת שאלות ודיון עם בעלי תפקידים בכלל התחומים הקשורים לתהליך המיון.

בשלב השני בוצע יום של תהליכי העלאת רעיונות יחד עם בעלי תפקידים בצה״ל, משרד הבריאות, קופות החולים, הורים, יזמים ועוד. הרעיונות הועלו במתודות מסודרות בהנחיית הסטודיו ולאחר מכן הוצגו לקצין רפואה ראשי

יזמות 2030 - מרחב ליצירת חדשנות מקומית 

תכנית בהובלת בני נוער בעלי מוטיבציה ומנהיגות, כדי ליצור קהילה חדשנית המקדמת ויוצרת שינוי גלובלי. התכנית המעשית תספק לבני נוער מיומנויות להתמודדות בעולם מהיר ומשובש עם ראייה קדימה עפ״י יעדי ה-SDG.

התכנית ממוקדת עשייה ומשלבת פעילות נוספת המצריכה מעורבות והשתתפות פעילה מצד המשתתפים. התכנית עוצבה כדי להעניק להם כלים להקמת פרויקטים חדשניים והובלה של מיזמים חדשים להתמודדות עם המציאות העכשוויות.

חדשנות בתנועות נוער 

״האקתונוער״ בנושא פתרונות לאלימות במשפחה 

ליווי תכנון ההאקתון משלב האפיון, דרך הכשרת מדריכי הצוותים לניהול תהליכי העלאת רעיונות וליווי היזמות של הצוותים. 

הכשרת נציגי תחום עמיות בתנועות הנוער 

הכשרה לניהול תהליכי העלאת רעיונות איכותיים לביצוע חדשנות

ליווי תהליך בתנועת בני עקיבא לשינוי תפיסת העבודה עם בני נוער לקראת גיוס 

הרצאות וסדנאות ליחידות צבאיות

השתלמויות תקופתיות למובילי חדשנות ביחידות מבצעיות וטכנולוגיות. 

בעלי התפקידים עברו הרצאות וסדנאות בנושאים של חשיבה עיצובית בדגש על עיצוב מוכוון משתמש, חשיבה יצירתית ומרעיון לחדשנות. 

 

bottom of page